«Грабовська Світлана Леонідівна»

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, тел.(04744) 4-05-43 E-mail: grabovska1970@i.ua

Народилась 12 березня 1970 року в смт. Саврань, Одеської області.У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний університет за фахом вчитель біології і основ сільськогосподарської праці, у 2008 році – магістратуру за спеціальністю «біологія».

В університеті працює з 2000 року. У 2014 році закінчила аспірантуру інституту зоології НАН України імені І.І.Шмальгаузена, захистила дисертацію в травні 2016 року за спеціальністю: 03.00.88 – зоологія.

Тема дисертаційного дослідження «Видовий склад і екологічні особливості хижих кліщів – фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) в рослинних асоціаціях урбоекосистем».

Опубліковано близько 30 наукових і науково-популярних праць. Викладає курс «Зоологія», «Загальна паразитологія».

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Совгіра С. В. Квазіприродні ландшафти Центрального Побужжя : монографія / Гончаренко Г. Є., Грабовська С. Л., Подзерей Р. В. − К. : Науковий світ, 2011. – 168 с.

Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Грабовська С. Л., Подзерей Р. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Квазіприродні ландшафти Центрального Побужжя»

Grabovska S. L. Species complexes of predatory phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) in green urban plantations of Uman (Ukraine) / S. L. Grabovska, L. A. Kolodochka // Вестник зоологии. — 2014. — Т. 48, № 6. — С. 495–502.

Колодочка Л. О. Видовий склад і особливості поширення хижих кліщів–фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах парків м. Києва / Л. О. Колодочка, С. Л. Грабовська // Український ентомологічний журнал. – 2014. – № 1 (8). – С. 22 – 30.

Грабовська С. Л. Безхребетні тварини біоценозів: навч. посіб. / С. Л. Грабовська. – Умань, 2017. – 180 с.