«Дрозденко Галина Миколаївна»

drozdenkoКандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та методики її навчання
Навчальний корпус №1, 324 ауд.,
E-mail: biofactor@ukr.net
Народилась 22 листопада 1983 року в с. Нововасилівка Миколаївської області. У 2006 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель біології, валеології та основ сільськогосподарської справи.
В університеті працює з 2009 року.
У 2014 р. в спецраді Інституту фізіології рослин і генетики НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зв’язок фенотипових ознак ефективності симбіозу сої із фізіолого-бохімічними характеристиками штамів і Тn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum» за спеціальністю 03.00.12 — фізіологія рослин під керівництвом доктора біологічних наук Коця Сергія Ярославовича.
Наукові інтереси: симбіотична фіксація молекулярного азоту атмосфери; роль антиоксидантних систем при формуванні і функціонуванні бобово-ризобіального симбіозу; полісахаридний та білковий склад штамів та Тn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum; рідкісні та зникаючі рослини флори Миколаївської області.
Викладає курси «Ботаніка», «Мікологія», «Молекулярна біологія», «Декоративне садівництво та ландшафтний дизайн».