«Дисципліни кафедри»

 

   1. Алелопатія
   2. Анатомія людини
   3. Анатомія людини з основами цитології, гістології та ембріології
   4. Анатомія та морфологія рослин
   5. Біоіндикація та біотестування
   6. Біологічна номенклатура
   7. Біологічні аспекти взаємодії живих організмів
   8. Біотехнологія та генна інженерія
   9. Ботаніка
   10. Вікова фізіологія та шкільна гігієна
   11. Генетика з основами селекції
   12. Географія грунтів з основами грунтознавства
   13. Гістологія з основами цитології та ембріології
   14. Грунтознавство
   15. Еволюційне вчення
   16. Ентомологія
   17. Загальна паразитологія
   18. Зоологія
   19. Зоологія безхребетних
   20. Інтегрований захист живих організмів
   21. Історія біології
   22. Комплексна дисципліна «Ботаніка» Ч.1. Анатомія та морфологія рослин
   23. Комплексна дисципліна «Ботаніка» Ч.2. Систематика рослин
   24. Комплексна дисципліна «Зоологія» Ч.1. Зоологія безхребетних
   25. Комплексна дисципліна «Зоологія» Ч.2. Зоологія хребетних
   26. Медична генетика
   27. Менеджмент природних ресурсів
   28. Методика викладання біології у вищих навчальних закладах
   29. Методика викладання курсу «Основи здоров’я»
   30. Методика навчання біології в профільній школі
   31. Методика навчання біології та природознавства
   32. Методика організації натуралістичної роботи школярів
   33. Методика організації позакласної роботи школярів
   34. Мікробіологія
   35. Мікробіологія з основами вірусології та імунології
   36. Молекулярна біологія
   37. Орнітологія
   38. Основи біологічних знань
   39. Основи сільського господарства
   40. Основи філогенії рослин і тварин
   41. Проблеми урбозоології
   42. Радіобіологія
   43. Фенологія
   44. Фізіологія вищої нервової діяльності
   45. Фізіологія рослин
   46. Фітоценологія
   47. Флора вищих водних рослин