«Авакьян Вікторія Анатоліївна»

avakyanлаборант кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус № 1, 104 ауд.

E-mail: 

Народилася 15 травня 1970 року в м. Умані Черкаської області. У 2003 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель біології та географії, валеології та основ екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

В університеті працює на посаді лаборанта кафедри біології та методики її навчання з 1995 року. За період роботи забезпечувала технічну організацію навчально-виховного процесу з таких дисциплін, як зоологія хребетних і безхребетних, фізіологія людини та тварин, анатомія людини, загальна цитологія та гістологія, основи наукових досліджень в біології, еволюційне вчення, фізіологія рослин.