«Біологія (термін навчання) 2р 10м»


Обовязкові дисципліни


CД Фiзiологiя вищої нервово дiяльностi 091 Бiологiя 2 р 10 м

CД Фiзiологiя людини i тварин 091 Бiологiя 2 р 10 м

CД Фiлософiя 091 Бiологiя 2р 10м

CД Цитологiя i гiстологiя з основами ембрiологii 091 Бiологiя 2р 10 м

СД Біофізика 091 Біологія 2р 10м

СД Iноземна мова 091 Бiологiя 2р 10м

СД Iсторiя та культура Украiни 091 Біологія 2р 10м.

СД Анатомія та морфологія рослин 091 Біологія 2 р 10 м

СД Біогеографія 091 Біологія 2р 10 м

СД Біохімія 091 Біологія 2р 10м

СД Генетика з основами селекції 091 Біологія 2р 10 м

СД Грунтознавство 091 Біологія 2р 10 м

СД Загальна екологія 091 Біологія 2р 10м

СД Загальна та неорганiчна хiмiя 091 Бiологiя 2р 10м

СД Зоологія хребетних 091 Біологія 2р 10 м

СД Мікологія 091 Біологія 2р 10 м

СД Мікробіологія з основами вірусології та імунології 091 Біологія 2р 10 м

СД Молекулярна бiологiя 091 Бiологiя 2 р 10 м

СД Основи сiльського господарства 091 Бiологiя 2р.10м.

СД Охорона праці та безпека життєдіяльності 091 Біологія 2р 10 м

СД Систематика рослин 091 Біологія 2р 10 м

CД Украiнська мова за професiйним спямуванням 091 Біологія 2р 10м

CД Анатомiя людини 091 Бiологiя 2р 10 м

CД Зоологія безхребетних 091 Біологія 2р 10 м

CД Органiчна хiмiя 091 Бiологiя 2р 10м


Вибіркові дисципліни


СД Аналітична хімія 091 Біологія 2р 10м

СД Бiотехнологiя 091 Бiологiя 2р 10м

СД Вiкова фiзiологiя та шкiльна гiгieна 091 Бiологiя 2р 10м

СД Мікробіологія промислова 091 Біологія 2р 10м

СД Паразитологiя 091 Бiологiя 2р 10м

СД Педагогiка 091 Бiологiя 2р 10м

СД Психологiя 091 Бiологiя 2р 10м

CД Еволюцiйне вчення 091 Бiологiя 2р 10м

СД Біобезпека та біозахист 091 Біологія 2р 10м