«Біологія (термін навчання 2р 10м)»

Обовязкові дисципліни

РП Iсторiя та кульура Украiни Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Анатомiя людини Спецiальнiсть 091 Бiологiя 2р 10м

РП Анатомія та морфологія рослин Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Біогеографія Спеціальність 091 2р 10м

РП Біофізика Спеціальність 091 Біологія 2 р 10 м

РП Біохімія Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Генетика з основами селекції Біологія 091 2р 10 м

РП Загальна екологія Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Загальна та неорганiчна хiмiя Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Зоологія безхребетних Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Зоологія хребетних Спеціальність 091 2р 10м

РП Молекулярна бiологiя Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Органiчна хiмiя Спецiальнiсть 091 Бiологiя 2р 10м

РП Основи наукових досліджень Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Основи сiльського господарства Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Основи філогенії рослин і тварин Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Охорона праці та безпека життєдіяльності Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Систематика рослин Спеціальність Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Украiнська мова за професiйним спямуванням Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Фiзiологiя вищоi нервової дiяльностi Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Фiзiологiя людини i тварин Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Фiлософiя Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Цитологiя i гiстологiя з основами ембрiологii Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Грунтознавство Спеціальність 091 Біологія 2р.10м

РП Мікологія. Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Мікробіологія з основами вірусології та імунології Спеціальність 091 Біологія 2р10м

РП Фізіологія рослин Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Iноземна мова Спецiальнiст 091 Бiологiя 2р 10м


Вибіркові дисципліни


РП Біобезпека та біозахист Спеціальність 091 Біологія 2р.10м.

РП Вiкова фiзiологiя та шкiльна гiгieна Спецiальнiсть 091 Бiологiя 2р 10м

РП Еволюцiйне вчення Спецiальнiсть 091 Бiологiя 2р 10м

РП Історія біології Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Мікробіологія промислова Спеціальність 091 Біологія 2р 10м

РП Паразитологiя Спецiальнiсть 091 Бiологiя 2р 10м

РП Педагогiка Спецiальнiсть 091 Бiологiя 2 р 10 м

РП Психологiя Спецiальнiсть 091 Бiологiя 2 р 10 м

РП Радіобіологія Спеціальність 091 Біологія 2 р 10м

РП Аналітична хімія Спеціальність 091 Біологія 2 р 10м

РП Бiотехнологiя Спеціальність 091 Біологія 2р 10м