«Біологія (термін навчання) 3р 10м»


Обовязкові дисципліни


РП Загальна екологія 091 Біологія 3р 10м

РП Загальна та неорганічна хімія 091 Біологія 3р 10м

РП Зоологія безхребетних 091 Біологія 3р 10м

РП Зоологія хребетних 091 Біологія 3р 10м

РП ІК технології в галузі 091Біологія 3р10м

РП Іноземна мова 091 Біологія 3 р 10 м

РП Історія та культура України 091 Біологія 3р 10м

РП Мікологія. 091 Біологія 3р 10м

РП Мікробіологія з основами вірусології та імунології 091 Біологія 3р 10м

РП Молекулярна біологія 91 біологія 3р 10м

РП Онови сільського господарства 091 Біологія 3р 10 м

РП Органічна хімія 091 Біологія 3р 10м

РП Основи вищої математики 091 Біологія 3р 10м

РП Основи наукових досліджень в біології 091 Біологія 3р 10м

РП Основи філогенії 091 Біологія 3р 10м

РП Охорона праці та безпека життєдіяльності 091 Біологія 3р10м

РП Систематика рослин 091 Біологія 3р 10м

РП Фізичне виховання 091 Біологія 3р 10м

РП Фізіологія вищої нервової діяльності 091 Біологія 3р 10 м

РП Фізіологія людини і тварин 091 Біологія 3 р 10 м

РП Фізіологія рослин 091 Біологія 3р 10м

РП Філософія 091 Біологія 3 р 10м

РП Цитологія 091 Біологія 3р 10м

РП Грунтознавство 091 Біологія 3р 10м

РП Українська мова за професійним спрямуванням 091 Біологія 3р 10м

РП Анатомія людини 091 Біологія 3р 10м

РП Анатомія та морфологія рослин. 091 Біологія 3р 10м

РП Біогеографія 091 Біологія 3р 10м

РП Біологічна номенклатура 091 Біологія 3р 10м

РП Біофізика 091 Біологія 3р 10м

РП Біохімія 091 Біологія 3р 10м

РП Генетика з основами селекції Біологія 091 3 р. 10 міс

РП Гістологія з основами ембріології 091 Біологія 3р 10м


Вибіркові дисципліни


РП Біотехнологія 091 Біологія 3р 10м

РП Вікова фізіологія та шкільна гігієна 091 Біологія 3р 10м

РП Історія біології 091 Біологія 3р 10м

РП Мікробіологія промислова 091 Біологія 3р 10м

РП Основи медичних знань 091 Біологія 3р 10м

РП Паразитологія 091 Біологія 3р 10м

РП Психологiя 091 Бiологiя 3р 10 м

РП Радіобіологія 091 Біологія 3 р 10м

РП Фітопатологія 091 Біологія 3р 10м

РП Біобезпека та біозахист 091 Біологія 3р 10м

РП Еволюційне вчення 091 Біологія 3р 10м

РП Педагогiка 091 Бiологiя 3р 10 м

РП Аналітична хімія 091 Біологіяі 3р 10м