«Біологія (термін навчання 3р 10м)»


Обовязкові дисципліни


СД Генетика з основами селекції 091 Біологія 3 р 10 м

СД Гістологія з основами ембріології 091 Біологія 3 р 10 м

СД Грунтознавство 091 Біологія 3 р 10 м

СД Загальна екологія 091 Біологія 3р 10м

СД Загальна та неорганічна хімія 091 Біологія 3р 10м

СД Зоологія хребетних 091 Біологія 3 р 10 м

СД Іноземна мова 091 Біологія 3 р 10 м

СД Історія та культура України 3р 10м

СД Мікологія 091 Біологія 3 р 10 м

СД Мікробіологія з основами вірусології та імунології 091 Біологія 3р 10 м

СД Молекулярна біологія 091 Біологія 3 р 10 м

СД Органічна хімія 091 Біологія 3р 10м

СД Основи вищої математики 091 Біологія 3р 10м

СД Основи сільського господарства 091 Біологія 3р 10м

СД Охорона праці та БЖД 091 Біологія 3 р 10 м

СД Систематика рослин 091 Біологія 3 р 10 м

СД Українська мова за професійним спрямуванням 091 Біологія 3р 10м

СД Фізичне виховання 091 Біологія 3р 10м

СД Фізіологія вищої нервової діяльності Спеціальність 091 Біологія 3 р 10 м

СД Фізіологія людини і тварин 091 Біологія 3 р 10 м

СД Філософія 091Біологія 3р 10м

СД Цитологія 091 Біологія 3 р 10 м

CД Зоологія безхребетних 091 Біологія 3 р 10 м

СД Біофізика 091 Біологія 3р 10м

СД ІК технології вгалузі 091 Біологія 3р 10м

СД Анатомія людини 091 Біологія 3 р 10 м

СД Анатомія та морфологія рослин 091 Біологія 3 р 10 м

СД Біогеографія 091 Біологія 3 р 10 м

СД Біологічна номенклатура 091 Біологія 3 р 10 м

СД Біохімія 091 Біологія 3р 10м


Вибіркові дисципліни


CД Аналітична хімія 091 Біологія 3р 10м

СД Біобезпека та біозахист 091 Біологія 3р.10м.

СД Біотехнологія 091 Біологія 3р 10м

СД Вікова фізіологія та шкільна гігієна 091 Біологія 3 р 10 м

СД Еволюційне вчення 091 Біологія 3р 10 м

СД Мікробіологія промислова 091 Біологія 3 р 10 м

СД Основи медичних знань 091 Біологія 3 р 10 м

СД Паразитологія 091 Біологія 3 р 10 м

СД Педагогiка 091 Бiологiя 3 р 10 м

СД Психологiя 091 Бiологiя 3 р 10 м

СД Фітопатологія 091 Біологія 3р.10м.