«Соболенко Любов Юліанівна»

Соболенко Л.Ю.

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 306 ауд.,

Е-mail: sobolenko@ukr.net

У 1989 році з відзнакою закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного інституту ім. П. Г. Тичини за спеціальністю вчитель біології та основ сільського господарства. Три наступні роки працювала вчителем біології та хімії у Стіжівській ЗОШ І-ІІІ ст. Шумського р-ну Тернопільської обл. У 2010 р. у спецраді Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Амфібії, рептилії Західного Поділля: фауна, екологія та поширення видів» за спеціальністю 03.00.08 «Зоологія». Наукові інтереси: герпетофауна України (моніторинг та охорона), взаємодія організмів в екосистемах. Опубліковано понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курси «Основи етології», «Біологічні аспекти взаємодії живих організмів» та «Мікробіологію».

Основні наукові публікації

Межжерин С. В. Аллозимная изменчивость и географическая дифференциация популяций прудовой лягушки Rana (pelophylax) esculenta (=lessonae) в пределах Украины / С. В. Межжерин, С. Ю. Морозов-Леонов, О. В. Ростовская, Л. Ю. Соболенко // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – К. : Логос, 2009. – Т.6. – С. 16-20.

Межжерин С.В. Плоидность и генетическая структура гибридных популяций водных лягушек pelophylax esculentus (l., 1758) complex (amphibia, ranidae) Украины / C.B. Межжерин С.Ю. Морозов-Леонов О.В. Ростовская Д.А. Шабанов, Л.Ю. Соболенко //Цитология и генетика. — 2010. — Т.44, № 4. — С. 23-28.

Соболенко Л.Ю.Батрахо-герпетофауна Західного Поділля: комп’ютерний просторовий аналіз та визначення територій для її збереження / Л.Ю. Соболенко, В.М. Титар // Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів : матеріали Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції , Умань, 31 жовтня 2013 р. — Умань : Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. — С. 25-27.

Межжерин С. В. Реконструкция реколонизации ареала вида на основе анализа географической изменчивости аллозимов Ldh-B прудовой лягушки Rana esculenta (=lessonae) / С. В. Межжерин, С. Ю. Морозов-Леонов, О. В. Ростовская, Л. Ю. Соболенко // Доповіді НАН України. – 2010. – № 2. – С. 164-168.

Соболенко Л. Ю. Фауна земноводних Західного Поділля / Л. Ю. Соболенко // Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : «Тімекс», 2013. – Вип. 19. – С. 200–215.

V. Tytar Using ecological niche modeling for biodiversity conservation guidance in the Western Podillya (Ukraine): amphibians / V. Tytar, S. Mezhzherin, L. Sobolenko // Vestnik zoologii. – 2015. — 49(2). – S. 135–144.

V. Tytar Using ecological niche modeling for biodiversity сonservation guidance in the Western Podillya (Ukraine): reptiles / V. Tytar, L. Sobolenko , O. Nekrasova1, S. Mezhzherin // Vestnik zoologii. – 49(6). – 2015. – S. 551–558.