«Оновлення навчально-методичного забезпечення кафедри біології та методики її навчання»

Навчальний процес підготовки фахівців 091 Середня освіта (Біологія) потребує постійного удосконалення та оновлення не лише матеріальної бази, а й поповнення сучасної навчальної літератури. З огляду на це, колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення. Колективом авторів Олександром Василенко, Ігорем Красноштаном, Валерієм Миколайком видано лабораторний практикум, навчальний посібник із «Гістології з основами цитології та ембріології». Даний посібник рекомендований до друку Вченою радою, протокол №7 від 28.12.2021р. В посібнику подано основні відомості про загальні правила роботи під час проведення лабораторних робіт з гістології з основами цитології та ембріології, користування лабораторним обладнанням. Викладено методику проведення лабораторних робіт з гістології з основами цитології та ембріології з коротким попереднім описом теоретичних положень.