«Оновлення матеріально-технічного оснащення кафедри біології та методики її навчання»

Відповідно плану оновлення та поповнення матеріально-технічної бази природничо-географічного факультету, зокрема кафедри біології та методики її навчання, нещодавно придбано моделі та прилади, що мають на меті покращити опанування здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін «Анатомія людини» та «Фізіологія людини і тварин».

Зокрема, моделі скелет людини і череп людини застосовуються під час вивчення змістового модулю «Скелет»; моделі торсу людини, перерізу нирки, нефронів, кровоносних судин, будови легень, печінки – під час вивчення змістового модулю «Нутрощі»; моделі головного мозку та ока людини – під час вивчення тем «Головний мозок» та «Органи чуття». Це покращує сприйняття здобувачами вищої освіти просторової форми, особливостей будови та топографії анатомічних структур.

Демонстрація об’ємної моделі будови мембрани клітини дозволяє доповнити інформаційне наповнення теми «Вступ. Організм і його фізіологічні функції» навчальної дисципліни «Фізіологія людини і тварин», а саме візуалізувати питання будови клітинної мембрани та механізмів транспортування речовин через мембрану.

Придбаний електрокардіограф «Біомед ВЕ 300» сприятиме опануванню основних прийомів аналізу та реєстрації електрокардіограми при вивченні теми «Фізіологія серцево-судинної системи» навчальної дисципліни «Фізіологія людини і тварин».

Колектив кафедри біології та методики її навчання постійно працює над розширенням та оновленням свого матеріально-технічного забезпечення.