«НАСТАНОВЧА НАРАДА З ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

7 лютого 2022 року відбулась настановча нарада з проходження виробничої практики здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою Біологія початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр). Керівником практики доцентом кафедри біології та методики її навчання Тетяною Поліщук було ознайомлено здобувачів вищої освіти з метою та завданнями виробничої практики. Зазначено, що базою практики обрано Дослідну станцію тютюнництва ННЦ НААН України. Проведено інструктаж з техніки безпеки під час роботи на виробництві. Акцентовано увагу на термін проходження (07.02.2022-04.03.2022) та вимоги щодо складання звітної документації.

Тетяна Поліщук зазначила, що основною метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін та підготовка майбутніх спеціалістів до прийняття самостійних рішень під час вирішення конкретних завдань в реальних виробничих умовах, вихованню інтересу до професії та почуття обов’язку й відповідальності за виконувану роботу.