«Міжнародне стажування викладачів кафедри біології та методики її навчання»

В рамках підвищення професійного рівня викладання фахових дисциплін викладачами кафедри біології та методики їх навчання доктор с.-г. наук, професор, Миколайко Валерій к.б.н., доцент, Миколайко Ірина, кандидат с.-г. наук, доцент Новікова Тетяна, к.п.н, доцент Люленко Світлана (здійснено міжнародне стажування, на базі Західно-Фінляндського коледжу (Туреччина).
Мета стажування ‑ набуття знань і досвіду у розвитку «Soft skills development in teaching professional training».                                                               Як результат стажування викладачі набули таких умінь: вибудовувати ефективну взаємодію з учасниками освітнього процесу на різних рівнях через вербальні та невербальні техніки з урахуванням специфіки та інтересів другої сторони переговорів; успішного формування стратегії управління власним розвитком в умовах швидких змін, можливості ефективного здійснення саморегульованого навчання та пошуку відповідної інформації з різних джерел й вміння ними ефективно управління; здійснювати наставництво та бути готовим до ситуаційного лідерства.
У викладачів за підсумками стажування сформовано проектне мислення із застосуванням системного підходу для вирішенням актуальних освітніх завдань і набуто комунікативні та управлінські навички. По завершенню учасники міжнародного стажування отримали сертифікат.