«ЗАЛУЧЕННЯ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ»

Доброю традицією на природничо-географічному факультеті і на кафедрі біології та методики її навчання, зокрема, є залучення до проведення занять студентам провідних науковців, професіоналів-практиків, експертів у галузі біологічних досліджень. Це дає можливість студентам розширити власний кругозір, поповнити знаття, удосконалити уміння, познайомитися із професіоналами у науковій сфері, визначитися із напрямами проведення наукових досліджень, написання кваліфікаційних робіт.

9 листопада для студентів 2 курсу спеціальності 091 Біологія проведено лекцію з дисципліни «Основи сільського господарства» на тему «Органічне рослинництво: основа виробництва сертифікованої сільськогосподарської продукції»  ̶  лектор кандидат сільськогосподарських наук, доцент, відмінник освіти України, інспектор сертифікаційної компанії «Органік стандарт» Віталій МАНЗІЙ.

Під час лекції студенти дізналися про сучасний стан та перспективи розвитку органічного землеробства в Україні, особливості вирощування органічної продукції, ключові фактори органічного сільськогосподарського виробництва, сучасні технології ведення сільського господарства, якість та користь органічної продукції.

Студенти щиро вдячні лектору за науковість і важливість матеріалу лекції, що сприяв розширенню їх кругозору, а науково-педагогічний колектив кафедри  ̶   за співпрацю!