«Відкрите лекційне заняття»

01 листопада 2021 року доцент кафедри біології та методики її навчання, кандидат біологічних наук Олена Андрієнко провела відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Фізіологія вищої нервової діяльності» для здобувачів вищої освіти природничо-географічного факультету на тему: «Сон, гіпноз та екстрасенсорне сприйняття».

Лекція проходила онлайн в системі відеозв’язку Jitsi Meet. Її учасниками були здобувачі вищої освіти 31 групи природничо-географічного факультету, спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); викладачі кафедри біології та методики її навчання: Любов Соболенко, Світлана Сорокіна, Тетяна Поліщук, Олена Манзій, Тетяна Небикова, Альона Заболотна, Тетяна Новікова; голова науково-методичної комісії природничо-географічного факультету Інна Рожі.

Тема заняття передбачала опрацювання актуальних питань, що розкривають циклічність та фізіологічні основи змінених станів свідомості організму.

В результаті здобувачі вищої освіти розглянули питання що стосувалися фізіологічних основ сну, його проявів і видів; фаз сну та їх особливостей, змін електроенцефалограми під час розвитку фаз сну; фізіологічного значення сну; теорій і механізмів сну, біохімії, походження та тривалості сну, вікових змін; розладів та патологій сну; сновидінь; стадій гіпнозу та змін психічних функцій під час гіпнозу, особливостей гіпнотичного стану та навіювання; основ екстрасенсорного сприйняття.

Лекція проводилася методом усного викладу і бесіди у поєднанні з показом презентації. Візуальний супровід заняття дозволив тримати досить високий темп роботи та детально розглянути питання лекції. Зміст лекції відповідав програмі та тематичному плану. Структура лекції була чітка і логічно продумана. Матеріал мав професійну спрямованість, був причетним до попередніх тем, прослідковувалися внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки. Акцентувалося пояснення найбільш складних питань, також були наявні завдання для самостійного опрацювання матеріалу. Під час лекції активізувалося мислення слухачів, шляхом обговорення проблемних аспектів та демонстрації суперечностей; використовувалися прийоми закріплення (повторення, запитання на перевірку розуміння, засвоєння, підведення підсумків); прийоми підтримки уваги (приклади, риторичні запитання); мінявся темп лекції за умов важливості матеріалу. Лектор володіє предметом, вміє чітко і ясно викладати свої думки. Мова чітка, викладення емоційно забарвлене.

У обговоренні лекційного заняття взяли участь декан природничо-географічного факультету професор Валерій Миколайко, завідувач кафедри біології та методики її навчання Ігор Красноштан, голова науково-методичної комісії природничо-географічного факультету доцент Інна Рожі та викладачі кафедри біології та методики її навчання, присутні на лекції. Дидактичні мета заняття досягнута. Лекція була наповнена інформаційно, проведена на високому науково-теоретичному та навчально-методичному рівні.