«Відкрите заняття»

29 жовтня 2021р доцент кафедри біології та методики її навчання Соболенко Любов провела відкриту онлайн-лекцію на платформі Google Meet з навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів ФФМІ 34 і 34 а груп спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) на тему «Ультраструктура прокаріот».

На лекції були присутні: заступник декана природничо-географічного факультету з навчальної роботи, доц. Рожі Інна, завідувач кафедри біології та методики її навчання, доц. Красноштан Ігор науково-педагогічні працівники кафедри, а також доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Решітник Юлія.
Під час викладання лекційного матеріалу було сформовано систему понять та вмінь з теоретичних основ щодо будови та функцій основних компонентів прокаріотичної клітини, які дозволяють зрозуміти їх функції у життєвому циклі бактерій. Важливе місце відводиться питанням відмінності будови клітин еукаріотичного та прокаріотичного типів, а також відмінностям між доменами Еубактерій та Архей.
Лекція супроводжувалася цікавим інформативно-ілюстративним матеріалом, поданим за допомогою презентації.

Студенти активно відповідали на поставлені запитання, проявляли зацікавлення до теми лекції та занотовували корисну інформацію.
В обговоренні відкритої лекції виступаючі відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеного заняття, її актуальність, інноваційність, спрямованість на набуття загальних та спеціальних компетентностей здобувачами вищої освіти, фаховість, відповідність сучасним вимогам до організації навчального процесу.