«ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ГЕНЕТИКИ З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ»

5 жовтня 2023 року відбулось відкрите лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції» на тему: «Будова клітин прокаріот і еукаріот», проведене кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри біології та методики її навчання Альоною ЗАБОЛОТНОЮ.

Тема відповідає робочій програмі підготовки здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» освітньої програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) для 41 групи.

Лабораторна робота проводилась за чітко розробленим планом. Викладачем було оголошено тему, мету та завдання лабораторної роботи. Під час проведення заняття було дотримано чіткої, методичнограмотної структури. Визначено послідовність дій при виконанні завдань та наголошено на дотриманні правил безпеки під час роботи в лабораторії. Викладач продемонструвала володіння методикою навчання дисципліни, що виявлялося у використанні різноманітних педагогічних методів та прийомів.

Під час заняття викладач використовувала: наочний роздатковий матеріал, обладнання, мультимедійний пристрій для демонстрації циклу презентацій та відео за темою лабораторної роботи. Це дало змогу здобувачам у повній мірі засвоїти практичну частину заняття, при формуванні висновків до роботи показати високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом та вміння його застосовувати на практиці.