«ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ «ФОРМИ ВІДОБРАЖЕННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»»

23 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція-диспут з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в біології» на тему «Форми відображення наукової інформації». Лектор – доцент кафедри біології та методики її навчання Олена Манзій.

Тема відповідає робочій програмі освітнього компонента «Основи наукових досліджень в біології» ОС «Бакалавр» ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) та ОС «Бакалавр» ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Психологія.

Лекція проводилась за чітко розробленим планом. Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід резюмувалися аргументованими висновками. Викладач продемонструвала володіння методикою навчання, що виявлялося у використанні різноманітних педагогічних методів та прийомів.

Теоретичний матеріал лекції був насичений фактичним матеріалом та мав ілюстративний супровід. Лектор продемонструвала високий рівень володіння матеріалом, майстерно утримувала увагу аудиторії, спрямовуючи роздуми здобувачів у необхідне русло.