«ВІДКРИТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ОБОВ’ЯЗКОВОГО КОМПОНЕНТА «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА»»

29 березня 2024 року, відповідно до графіку відкритих занять кафедри біології та здоров’я людини, викладачем кафедри Вікторією Омельченко було проведено відкриту конкурсну лабораторну роботу з обов’язкового компонента «Методика навчання біології та природознавства» для здобувачів вищої освіти 31 групи, що навчаються за освітньою програмою Середня освіта. (Біологія та здоров’я людини. Хімія). Тема лабораторного заняття «Навчально-методичний комплекс курсу біології 9 клас», обрана відповідно до робочої програми освітнього компонента. Формат проведення – дистанційний, на платформі Google Meet.

Для досягнення цілей лабораторної роботи викладачем було заплановано розглянути зміст та структуру навчальної дисципліни «Біологія» у 9 класі закладів загальної середньої освіти, здійснити порівняльний аналіз існуючих модельних програм НУШ, визначити зміст, завдання, мету та значення дослідницької діяльності здобувачів освіти під час вивчення біології у 9 класі.

Під час виконання завдань лабораторної роботи викладачем спільно із здобувачами вищої освіти було використано інтерактивний метод навчання «навчаючи вчуся», що передбачав ведення постійного діалогу, у результаті якого студенти не лише представляли опановану інформацію, але і вивчали нове та удосконалювали власні знання. Для досягнення поставлених цілей було використано інноваційний підхід до виконання завдань лабораторної роботи в режимі реального часу (колективні робота у спільному документі, шо розташований Google диску). Такий формат проведення дав можливість всім учасникам освітнього процесу спостерігати за роботою колективу, обговорювати проблеми, за потреби коригувати результати діяльності.

Здобувачі вищої освіти висловили свої думки щодо такої форми роботи та відзначили її ефективність під час дистанційного навчання. Присутні науково-педагогічні працівники кафедри резюмували, що викладач на високому рівні володіє змістом дисципліни, а методи та прийоми, використані під час заняття сприяли активізації діяльності здобувачів вищої освіти та направлені на формування фахових компетентностей.