«УЧАСТЬ БІОЛОГІВ У РОБОТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

24-25 березня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до вивчення біорізноманіття в об’єктах природно-заповідного фонду». Організатори – Черкаська обласна військова адміністрація, Національний природний парк «Холодний Яр», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, громадські організації «Українська природоохоронна група «UNCG»», «Всеукраїнська екологічна ліга» та «Екосоціум».

У роботі конференції взяли участь понад 50 вчених, що представляли близько 25 наукових і освітніх установ, а також громадських організацій із різних регіонів України. Зокрема, до роботи конференції долучилася кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання Галина ЧОРНА.

Учасники конференції заслухали доповіді: Сучасний стан природно-заповідного фонду Черкаської області (Людмила ДОВГА); Акція з охорони підсніжника складчастого в лісовому урочищі «Холодний Яр» як драйвер створення національного природного парку (Олександр СПРЯГАЙЛО); Історія створення НПП «Холодний Яр» (Микола ЧОРНИЙ); Європейський досвід створення планів управління природоохоронними територіями і перспективи його використання у НПП Холодний Яр (Анна КУЗЕМКО); Подальші завдання та перспективи геоботанічних досліджень Холодного Яру (Яків ДІДУХ); використання ГІС в управлінні НПП (Наталія БРУСЕНЦОВА); Використання інструментів громадянської науки для наукових досліджень (Олексій ВАСИЛЮК); Орнітофауна НПП «Холодний Яр» (Максим ГАВРИЛЮК); Флора природних біотопів басейну р. Синюха (Катерина ЛАВРІНЕНКО).

Практична частина конференції передбачала ознайомлення учасників із діяльністю НПП «Холодний Яр», обмін досвідом проведення наукових досліджень та природоохоронних заходів у об’єктах природно-заповідного фонду, обговорення питання зонування території НПП, розробки плану управління території, перспектив спільних досліджень різних груп організмів.

Учасників конференції на території НПП «Холодний Яр» побачили досить багато весняних ефемероїдів, зокрема, два види проліски: проліска дволиста (Scilla siberica) та проліска сибірська (Scilla sifolia). Особливо вразило масове цвітіння підсніжника складчастого (Galanthus nivalis) – єдиної популяції кримського виду на метериковій частині України.