«Шевчук Ігор Вікторович»

лаборант кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 111 ауд.,
Е-mail: shevchuk24pgf@gmail.com

 

Народився 15 квітня 1996 року в місті Умань. У 2017 році в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини здобув освітній ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Біологія «. На даний час продовжує навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
Із 2017 року працює на посаді лаборанта кафедри біології та методики її навчання. Обслуговує дисципліни: «Зоологія», «Еволюційне вчення», «Анатомія людини», «Гістологія з основами цитології та ембріології».