«РОБОТА МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК НА БАЗІ МУЗЕЮ ЗООЛОГІЇ ІМЕНІ М.Ф. КОВАЛЯ»

Музей зоології імені М. Ф. Коваля успішно використовується не тільки для підготовки здобувачів освіти, а й як база для виконання учнівських дослідницьких робіт Малої Академії наук. У цьому році на захист буде представлена робота учня 9 класу Уманської міської гімназії №8 Руденка Ігоря Васильовича на тему «Особливості утримання L-сомів, вплив абіотичних та біотичних чинників на їх розмноження». Керівниками роботи є вчителі гімназії – Гаража І. В. та Потапенко Н. В. Консультування роботи здійснює кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та здоров’я людини Мороз Леся Миколаївна.