«ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ»

Із 20 по 31 травня 2024 року для здобувачів вищої освіти, що навчаються на І курсі за спеціальностями 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини та 091 Біологія під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри біології та здоров’я людини Любові СОБОЛЕНКО, Вікторії СКАКУН, Вікторії ОМЕЛЬЧЕНКО, Вадима ВОЛОЩУКА проведено навчальні практики: «Навчальна практика з ботаніки та зоології», «Навчальна практика з анатомії, морфології та систематики живих організмів».

Для майбутніх кваліфікованих фахівців важливим є володіння як ґрунтовною теоретичною базою, так і практичними навичками спостереження за живими об’єктами у природі, їх визначення, також проведення біологічних досліджень, здійснення гербаризації рослин та укладання колекції тварин. Навчальні практики є обов’язковою частиною освітнього процесу, адже ними передбачено логічне завершення вивчення відповідних освітніх компонент, що сприяє усвідомленню, поглибленню,  закріпленню теоретичних знань та практичних навичок, отриманих здобувачами освіти на лекціях і лабораторних заняттях.

Під час практик здобувачі вищої освіти дослідили природні та штучні екосистеми міста Умані та його околиць, навчально-наукової агробіостанції імені професора Валерія Миколайка.

На першому тижні навчальної практики вони ознайомилися з фауною безхребетних лісу, узлісь, лісових галявин, луків, остепнених ділянок, ґрунту, проточних і стоячих водойм, здійснили спостереження особливостей поширення певних видів та умов їх існування, зробили висновки щодо взаємозалежності видового складу від середовища мешкання.

Другий тиждень практичної підготовки був присвячений ботанічним дослідженням. Здобувачі вищої освіти визначили представників адвентивної, інтродукованої та синантропної флори вулиць, парків, скверів та околиць міста Умані; ознайомилися з водною та навколоводною рослинністю в межах русла річки Уманки; закріпили навички роботи з визначення видового складу рослин; удосконалили володіння методикою гербаризації.

Під час камерельного етапу досліджень здійснено узагальнення та систематизацію отриманої інформації, оформлено звіти, колекції, гербарії.