«ОБГОВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ»

18 грудня 2022 року відбулося чергове засідання гаранта освітньої програми «Біологія» кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри біології та методики її навчання з проєктною групою, до складу якої входять: кандидати сільськогосподарських наук, доценти Тетяна ПОЛІЩУК і Альона ЗАБОЛОТНА та кандидат біологічних наук Галина ЧОРНА.

Засідання обумовлене в першу чергу прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови №1392 від 16.12.2022 року «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Відповідно цієї постанови змінено назви деяких спеціальностей, зокрема, «Біологія та біохімія», на відміну від існуючої «Біологія».

Гарант освітньої програми та представники проєктної групи обговорили можливі наслідки таких змін та надали варіанти вирішення поставлених завдань  в умовах проходження акредитації.

Крім цього, зустріч передбачала обговорення питань, пов’язаних з підготовкою документації для проходження акредитації, а саме: розробки проєкта освітньої програми на 2023 рік, відповідно до змін, окреслених в постанові та необхідності врахування зауважень стейкхолдерів.