«Миронюк Тамара Миколаївна»

викладач кафедри біології та методики її навчання
Навчальний корпус №1, 104 ауд.
E-mail:

У 1999 рр. закінчила Вінницький медичний університет імені М.І. Пірогова, факультет лікувальна справа. У 1999-2000 рр. – проходила інтернатуру по дерматовенерології в Київській медичній академії післядипломної освіти. У 2004-2006 рр. навчалася в Харківській медичній академії післядипломної освіти, спеціальність «Менеджмент організацій охорони здоров’я». В університеті працює за сумісництвом з 2006 р.
Тема кандидатської дисертації: “Формування здоров’я збережувальної компетентності майбутніх учителів біології засобами інноваційних технологій в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу” за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Наукові інтереси: формування здоров’я збережувальної компетентності майбутніх учителів біології засобами інноваційних технологій в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу, розробленні моделі означеного процесу, визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості здоров’я збережувальної компетентності майбутніх учителів біології.

Викладає курс “Вікова фізіологія та шкільна гігієна”.