«КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У СФЕРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ»

Природничо-географічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини успішно реалізує завдання «Забезпечити всеохоплюючу та справедливу якісну освіту, заохочувати можливості навчання протягом усього життя для всіх» Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року», яку підтримала Україна.

Маючи на меті забезпечення безперервної освіти та суттєве збільшення кількості кваліфікованих учителів, терміном із 13 по 17 лютого 2023 року відбулися курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. Тема курсу: «Впровадження технологій активного навчання біології у закладах загальної середньої освіти». Тривалість – 30 годин. Форма проведення – онлайн, на платформі google meet.

Слухачами курсів були вчителі біології закладів загальної середньої освіти міста Умані та громад Черкаської, Вінницької, Житомирської областей.

Лектором виступила викладач кафедри біології та методики її навчання Тетяна НЕБИКОВА. Розглядалися актуальні питання сучасної біологічної освіти, а саме: Сучасний вимір навчальної взаємодії: теоретико-методологічні основи; Навчальні технології в форматі сучасного освітнього простору; Інтегративний підхід до навчання біології у закладі загальної середньої освіти; Впровадження SMART-технологій в освітній процес: опис зарубіжного досвіду; Упровадження SТЕМ-освіти під час вивчення біології і екології в умовах української школи; Технологія створення ситуації успіху як основа розвитку інноваційної особистості.

За підсумком проходження курсів слухачі подякували лектору за змістовний матеріал, отримані знання та висловили бажання подальшої співпраці.