«КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

У період із 13 по 17 березня 2023 року на базі кафедри біології та методики її навчання відбулися курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Тема курсів: «Застосування здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі»,  тривалість – 30 годин. Лектором виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання Світлана ЛЮЛЕНКО.

У процесі читання курсів було розкрито значення здоровʼязбережувальних технологій в освіті як шляху до гармонійного розвитку особистості, сформульовано та практично показано розвиток ключових компетентностей засобами здоровʼяформувальних педагогічних технологій. Розглянуто здоров’язбережувальні технології як один із найактуальніших наукових підходів у освіті та як сукупність прийомів, форм і методів організації навчання без шкоди для здоров’я учнів, а також як якісну характеристику будь-якої педагогічної технології за критерієм її дії на здоров’я суб’єктів освіти.