«Історія кафедри»

Діяльність кафедри почалася разом з утворенням природничого факультету та університету (колишнього вчительського інституту) в 1930 році. У різні роки кафедру очолювали провідні вчені університету, доценти В.Д. Сокур, Т.С. Клюбіна, С.М. Гедзь, А.К. Ткаченко, М.Д. Бутило, М.Ф. Коваль, В.І. Шулдик, З.Ф. Ключко. На даний час кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент Красноштан Ігор Васильович.
Для проведення лекційних та лабораторних занять з найбільш актуальних тем навчальних дисциплін на кафедру запрошуються провідні вчені наукових установ та вищих навчальних закладів України, зокрема: професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова В.М. Бровдій та І.В. Мороз, професори Уманського національного аграрного університету А.Ф. Балабак, А.П. Бутило, професори Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Г.І. Денисик, науковець Київського Інституту фізіології рослин і генетики НАН України С.Я. Коць, науковець Інституту зоології ім. Шмальгаузена І.А. Акімов, науковці НДП “Софіївка” НАН України Грабовий В.М., Куземко А.А, Музика А.І., Опалко А.І.