«ГОСТЬОВА ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014.05 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)»

4 травня 2023 року з ініціативи доцентів кафедри біології та методики її навчання Любові СОБОЛЕНКО, Лесі МОРОЗ та Світлани СОРОКІНОЇ відбулася відкрита онлайн-лекція для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Тема лекції: «Розвиток сучасних природоохоронних засобів в Україні для ліквідації наслідків упливу хімічного забруднення на фауну та флору». Лекторка – кандидат біологічних наук (біофізика), доцент кафедри електроніки Національного авіаційного університету Олена КЛЮЧКО.

Під час лекції було розглянуто питання про теоретичні основи біотехнологій для моніторингу хімічних речовин (похідних фенолів та індолів) як забруднювачів довкілля, їх якісного та кількісного аналізів та відповідних супутних методик. Лекторка експерементально обґрунтувала розробку нових біоінформаційних систем з базами даних за результатами досліджень трансмембранних електричних хемоактивованих струмів на мембранах нейронів, інших властивостей клітин та організмів.

Слухачі мали змогу задати запитання лектору та отримали змістовні відповіді. Викладачі кафедри біології та методики її навчання щиро вдячні Олені КЛЮЧКО за високопрофесійну лекцію, обмін досвідом та плідну співпрацю.