«Дисципліни кафедри»

 • Алелопатія
 • Анатомія і морфологія рослин
 • Анатомія і фізіологія людини і тварин
 • Анатомія людини
 • Біобезпека та біозахист
 • Біологічна номенклатура
 • Біологічні адаптації живих організмів
 • Біологія
 • Біотехнологія
 • Біотехнологія та генна інженерія
 • Основи гербарної справи
 • Ботаніка
 • Вікова фізіологія та шкільна гігієна
 • Генетика
 • Генетика з основами селекції
 • Генетика людини
 • Гістологія з основами ембріології
 • Гістологія з основами цитології та ембріології
 • Грунтознавство
 • Еволюційе вчення
 • Екологія живих організмів
 • Ентомологія
 • Загальна біологія
 • Загальна паразитологія
 • Зоологія
 • Зоологія безхребетних
 • Зоологія хребетних
 • Історія біології
 • Менеджмент природніх ресурсів
 • Методика вивчення шкільного курсу «Основи здоров’я»
 • Методика навчання біології
 • Методика навчання біології  в профільній школі
 • Методика навчання біології та природознавства
 • Методика навчання дисципліни «Біологія та екологія»
 • Методика навчання дисципліни «Здоровя, безпека і добробут»
 • Методика розв’язування задач з біології
 • Методика цитологічних досліджень
 • Мікологія
 • Мікробіологія
 • Мікробіологія з основами вірусології та імунології
 • МНП-НДуІК:методика навчання біології
 • Молекулярна біологія
 • Організація позакласної роботи з біології та природознавства
 • Орнітологія
 • Основи здоров’язбереження
 • Основи наукових досліджень в біології
 • Основи дослідницької справи
 • Основи сільського господарства
 • Основи філогенії рослин і тварин
 • Основи гербарної справи
 • Паразитологія
 • Радіобіологія
 • Розв’язування задач з біології
 • Систематика рослин
 • Теорія і практика лабораторних аналізів
 • Техніка і методики біологічних досліджень у школі
 • Фенологія
 • Фізіологія вищої нервової діяльності
 • Фізіологія людини і тварин
 • Фізіологія рослин
 • Фітопатологія
 • Флора вищих росин
 • Цитологія