«ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ»

Із 20 по 31 травня 2024 року для здобувачів вищої освіти, що навчаються на І курсі за спеціальностями 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини та 091 Біологія під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри біології та здоров’я людини Любові СОБОЛЕНКО, Вікторії СКАКУН, Вікторії ОМЕЛЬЧЕНКО, Вадима ВОЛОЩУКА проведено навчальні практики: «Навчальна практика з ботаніки та зоології», «Навчальна практика з анатомії, морфології та систематики живих організмів».

Для майбутніх кваліфікованих фахівців важливим є володіння як ґрунтовною теоретичною базою, так і практичними навичками спостереження за живими об’єктами у природі, їх визначення, також проведення біологічних досліджень, здійснення гербаризації рослин та укладання колекції тварин. Навчальні практики є обов’язковою частиною освітнього процесу, адже ними передбачено логічне завершення вивчення відповідних освітніх компонент, що сприяє усвідомленню, поглибленню,  закріпленню теоретичних знань та практичних навичок, отриманих здобувачами освіти на лекціях і лабораторних заняттях.

Під час практик здобувачі вищої освіти дослідили природні та штучні екосистеми міста Умані та його околиць, навчально-наукової агробіостанції імені професора Валерія Миколайка.

На першому тижні навчальної практики вони ознайомилися з фауною безхребетних лісу, узлісь, лісових галявин, луків, остепнених ділянок, ґрунту, проточних і стоячих водойм, здійснили спостереження особливостей поширення певних видів та умов їх існування, зробили висновки щодо взаємозалежності видового складу від середовища мешкання.

Другий тиждень практичної підготовки був присвячений ботанічним дослідженням. Здобувачі вищої освіти визначили представників адвентивної, інтродукованої та синантропної флори вулиць, парків, скверів та околиць міста Умані; ознайомилися з водною та навколоводною рослинністю в межах русла річки Уманки; закріпили навички роботи з визначення видового складу рослин; удосконалили володіння методикою гербаризації.

Під час камерельного етапу досліджень здійснено узагальнення та систематизацію отриманої інформації, оформлено звіти, колекції, гербарії.

«ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ «ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»»

Здоровий спосіб життя нині стає трендом, адже усі бажають жити довго та не хворіти. Важливо усвідомити, що орієнтація на здоров’я – це не тільки виклик сучасності, а й усвідомлений  вибір на користь кожної людини. Життя людини – це  найбільша  цінність.

Із метою пропагування здорового способу життя, профілактики запобігання негативних явищ серед студентської молоді на кафедрі біології та здоров’я людини для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) був проведений  виховний захід на тему «Вплив шкідливих звичок на життя та здоров’я людини».

Здобувачами вищої освіти під керівництвом доцента кафедри Світлани Люленко були підготовлені презентації та відеоматеріали про згубний вплив тютюнокуріння та наркотиків на організм людини.

У даний час профілактика  шкідливих звичок умолоді спрямована на те, щоб викликати у них інтерес до власної особистості, а також навчити чинити опір тиску однолітків.

Здоров’я – це в першу чергу спосіб життя людини. Це той стиль, який людина вибирає для себе. Позбудьтеся шкідливих звичок та отримуйте задоволення від життя!

«НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ»

Травень для здобувачів вищої освіти – активний період, що передбачає завершення поточного навчального року, складання залікової сесії та час для проведення навчальних практик, які спрямовані на здійснення практичної підготовки студентів у польових та лабораторних умовах. 

Із 22 по 24 травня 2024 року проведено навчальні практики: «Навчальна географо-біологічної практика», «Навчальна предметна практика», «Навчальна практика з фізіології та біотехнології живих організмів», «Навчальна практика хіміко-екологічна», «Хімічна навчальна практика» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» І, ІІ і ІІІ курсів, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Біологія та Екологія.

У рамках практик здобувачі освіти вивчили біологічне різноманіття дендрологічного парку «Ладижинський гай» у межах містечка Ладижин Вінницької області, дослідили натуральні і антропогенні біотопи долини річки Південний Буг і особливості функціонування Районного комунального підприємства «Гайсинське риборозвідне господарство» в межах села Степашки Вінницької області.

Також відбулася зустріч зі стейкхолдером освітньо-професійних програм Біологія й Екологія керівником підприємства РКП «Гайсинриброзвідгосп» Ігорем Колісніченком під час якої гаранти освітніх програм та здобувачі освіти обговорили результати навчання та можливості подальшого працевлаштування.

Виїзні навчальні практики, окрім освітнього, дослідницького і практичного змісту мають важливе патріотичне значення, а в умовах дистанційного навчання дають змогу здобувачам освіти познайомитися, подружитися і освоїти новий побут.

Керівники практик щиро вдячні Первинній профспілковій організації університету за виділення коштів на оздоровлення здобувачів вищої освіти.

«ВИЗНАННЯ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

21 травня 2024 року в університеті відбулися урочистості присвячені Дням науки, в рамках яких відзначали наукові здобутки науково-педагогічних працівників.

За зайняте 2 місце у номінації «Кращий навчальний посібник» конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій нагороджено «Лабораторний практикум із гістології з основами цитології та ембріології» колективу укладачів кандидата біологічних наук, доцента Ігоря Красноштана, кандидата економічних наук, доцента Олени Манзій, кандидата біологічних наук, старшого викладача Вікторії Скакун та викладача Вікторії Омельченко.


У навчальному посібнику подано вказівки до виконання лабораторних робіт із різних розділів гістології, цитології та ембріології, які вивчаються студентами педагогічних закладів вищої освіти. Структура кожного заняття включає вихідний рівень знань і вмінь здобувача освіти, програму самостійної підготовки студента до заняття, хід заняття, ситуаційні задачі, короткі теоретичні відомості з теми лабораторної роботи, якими студент може скористатися при підготовці до заняття.

«Лабораторний практикум із гістології з основами цитології та ембріології» адаптований у освітній процес здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Біологія, Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія, Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) та отримав схвальні відгуки від студентів, які користуються ним під час вивчення освітнього компонента «Гістологія з основами цитології та ембріології».

Щиро вітаємо науково-педагогічних працівників кафедри біології та здоров’я людини з перемогою та бажаємо подальших творчих і наукових здобутків!

«ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ ЗООЛОГІЇ»

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх вчителів біології є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення освітніх компонент, а з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук здобувачів освіти. Одночасно дослідницька робота є обов’язковим елементом освітнього процесу. Один із способів її реалізації – написання курсових робіт. 

16 травня 2024 року на кафедрі біології та здоров’я людини відбувся захист курсових робіт із зоології здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) і Біологія.

Під час захисту курсових робіт здобувачі вищої освіти продемонстрували глибоке розуміння основних біологічних понять та процесів. Це свідчить про рівень знань та навичок, які вони отримали під час вивчення зоології і про здатність застосовувати їх на практиці.

Члени комісії у складі гарантів освітніх програм – доцентів Ігоря Красноштана й Оксани Герасименко та викладачів – доцентів Любові Соболенко, Лесі Мороз, Світлани Сорокіної об’єктивно оцінили науково-дослідницькі напрацювання здобувачів вищої освіти, наголосили на важливості й необхідності отриманння теоретичних знань, практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності.

«ВШАНОВУЄМО СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»

Уже доброю традицією для науково-педагогічних працівників кафедри біології та здоров’я людини стало відзначення Дня вишиванки – міжнародного свята, мета якого зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

День вишиванки 2024 року проходить в умовах повномасштабної війни, що підвищує важливість свята. Ця дата єднає українців, прославляє нашу культуру, виховує любов до національних символів, які формують нашу ідентичність.

Вишиванка поєднує українців з усього світу, зігріває серця та душі теплом! Це наша особливість та невід’ємна частина культури, яку тільки ми з вами можемо зберегти і передати нащадкам!

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!

Щоб вишивані візерунки

У долю кожної родини

Внесли приємні подарунки.

«ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ»»

30 квітня 2024 року на базі факультету природничої освіти та приодокористування в рамках Днів науки відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Природничі науки в системі освіти». Організатором конференції виступила кафедра біології та здоров’я людини, співорганізатором – Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

Програма конференції включала пленарне та секційні засідання, на яких обговоривалися питання фундаментальних та прикладних досліджень, зокрема: новітні здобутки біологічної науки; екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища; тенденції розвитку хімічної освіти; сучасні проблеми та перспективи розвитку географічної науки і освіти; методологічні аспекти викладання дисциплін природничого циклу в закладах вищої і загальної середньої освіти.

Загалом у роботі конференції взяли участь 82 учасника, з яких 51 – здобувачі освіти, 7 – молоді вчені. Крім академічної спільноти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини до участі у конференції долучилися науковці таких організацій, як: Новобузький центр позашкільної освіти «Твій простір»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; КЗ «Дмитрашківський ліцей» Піщанської селищної ради Тульчинського району Вінницької області; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Уманський ліцей №2 Уманської міської ради Черкаської області; Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти» відзначив:

— своєчасність та актуальність проведення наукової конференції за визначеними у назві та меті напрямами і завданнями;

— науково-теоретичну і практичну значимість розглянутих на ній питань;

— високий науковий і організаційний рівень її підготовки та проведення;

— значне підвищення теоретичного і методичного рівня наукових досліджень з основних напрямів:біології, екології, хімії та географії.

Організаційний комітет конференції щиро вдячний кожному, хто долучився до роботи конференції і своїми здобутками формує нову наукову думку в незалежній, вільній Україні. Разом наближаємо пермогу!

«ЗАСІДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ»

30 квітня на базі Уманської гімназії № 12 Уманської міської ради Черкаської області відбулося засідання професійної спільноти вчителів біології закладів загальної середньої освіти Уманської територіальної громади і відділу освіти, культури, молоді та спорту Ладижинської сільської ради.

Організаторами заходу виступили центр професійного розвитку педагогічних працівників управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради й Уманська гімназія №12 Уманської міської ради Черкаської області.

Тема засідання: Засоби формування міжпредметної компетентності при опануванні дисциплін природничої освітньої галузі в умовах Нової української школи. Форма проведення: педагогічна майстерня. Мета: мотивувати педагогів до пошуку нових підходів до навчання, застосування інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних технологій в умовах НУШ.

Під час роботи засідання обговорювалися питання наступності між початковою і основною школою щодо реалізації концепції НУШ в природничій галузі (спікер Надєіна С.В., вчитель біології, директор УГ №12); здійснювалася презентація досвіду використання інноваційної методики формування міжпредметної компетентності при викладанні інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» (спікер Гонтарук К.С., вчитель інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» УГ №12); проводилися майстер-класи з візуалізації навчального матеріалу з біології методом кросенсу (відповідальний Янчук Л.І ., вчитель біології та хімії УГ №12); відбувся методичний діалог між учасниками засідання.

До участі в засіданні долучилася старший викладач кафедри біології та здоров’я людини Тетяна Небикова. Її виступ передбачав ознайомлення колег із коучингом та використанням проєктної діяльності для формування міжпредметної компетентності під час вивчення дисциплін природничої освітньої галузі в контексті вимог НУШ.

Учасники заходу висловилися про доцільність та необхідність проведення подібних засідань із метою обміну досвідом, новинками у природничій освітній галузі та в методиці навчання біології й інтегрованого курсу «Пізнаємо природу».

«ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У БОТАНІЦІ»

Теоретичні знання та практичні навички нерозривно пов’язані в освітньому процесі, а їх поєднання є запорукою успішності майбутньої професії. 

Так, здобувачі вищої освіти, на занятті з освітнього компонента «Ботаніка», під керівництвом викладача кафедри біології та здоров’я людини Вікторії Скакун, мали можливість набути нові та вдосконалити вже отримані знання анатомічних та морфологічних особливостей будови вегетативних та генеративних органів рослин, на прикладі кімнатних рослин.

Студенти детально розглянули кореневу систему укорінених у воді живців фікуса бенгальського, лускаті корені-бульби колерії та тендітні поверхневі корені антуріума.

Також здобувачі освіти набули практичних умінь з висаджування укорінених рослин та пересадки тих, які цього потребували. У процесі роботи було обговорено характеристики різних видів ґрунтосумішей, значення використання керамзиту, особливості посадки, освітлення та поливу для різних кімнатних рослин, залежно від екологічних груп.

Під час заняття, студенти сформували цінні знання та навички, а також отримали висаджені власноруч кімнатні рослини, для подальшого дослідження їх росту та догляду в домашніх умовах.

«ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ «СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЕСНЯНИМИ РОСЛИНАМИ»»

У рамках заходів до Днів науки, для здобувачів вищої освіти факультету природничої науки та природокористування була проведена екскурсія до Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Організатором екскурсії виступила старший викладач кафедри біології та здоров’я людини, кандидат біологічних наук Вікторія Скакун. До екскурсії долучилися доцент кафедри, кандидат біологічних наук Галина Чорна та лаборант кафедри Оксана Кісільова.

Екскурсія передбачала ознайомлення здобувачів освіти із морфологічними та систематичними особливостями ранньоквіткових рослин, кущів і дерев та вивчення рослин представників різних екологічних груп.

По закінченні екскурсії здобувачі освіти та викладачі обговорили рослини, які зустрічалися та питання, які виникли в процесі роботи. Студенти закріпили раніше здобуті та отримали нові знання, набралися позитивних емоцій від споглядання квітучих рослин та покращили настрій.