«Бердес Анна Анатоліївна»


лаборант кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус № 1, ауд. № 324
E-mail:

Народилася 31 липня 1995 року в м. Жашків Черкаської області.
У 2016 році в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини здобула освітній ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Біологія». На даний час продовжує навчатись в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.
В університеті працює з 2015 року на посаді лаборанта. На кафедрі біології та методики її навчання обслуговує такі дисципліни: «Анатомія та морфологія рослин», «Систематика рослин», «Біологічна номенклатура», «Фітоценологія», «Флора вищих водних рослин».