«Перелік дисциплін кафедри»

Дисципліни кафедри:

 • Алелопатія
 • Анатомія і морфологія рослин
 • Анатомія і фізіологія людини і тварин
 • Анатомія людини
 • Анатомія та фізіологія людини та тварин
 • Біологічна номенклатура
 • Біологія
 • Біотехнологія
 • Біотехнологія та генна інженерія
 • Ботаніка
 • Вікова фізіологія та шкільна гігієна
 • Генетика
 • Генетика з основами селекції
 • Генетика людини
 • Гістологія з основами цитології та ембріології
 • Ґрунтознавство
 • Еволюційне вчення
 • Екологія живих організмів
 • Загальна біологія
 • Загальна паразитологія
 • Зоологія
 • Зоологія безхребетних
 • Зоологія хребетних
 • Інтегрований захист живих організмів
 • Історія біології
 • Квітникарство
 • Менеджмент природних ресурсів
 • Методика вивчення шкільного курсу «Основи здоров’я»
 • Методика навчання біології
 • Методика навчання біології в профільній школі
 • Методика навчання біології та природознавства
 • Методика розв’язування задач з біології
 • Мікологія
 • Мікробіологія
 • Мікробіологія з основами вірусології та імунології
 • Молекулярна біологія
 • Організація позакласної роботи з біології та природознавства
 • Орнітологія
 • Основи етології
 • Основи здоров’я збереження
 • Основи наукових досліджень в біології
 • Основи сільського господарства
 • Основи філогенії рослин і тварин
 • Радіобіологія
 • Систематика рослин
 • Фенологія
 • Фізіологія вищої нервової діяльності
 • Фізіологія людини і тварин
 • Фізіологія рослин
 • Фітопатологія
 • Флора вищих рослин
 • Цитологія
 • Шкільний курс «Основи здоров’я» та методика його навчання

Завідувач кафедри                                                                   Красноштан І. В.