«Агробіостанція»

Окремою сторінкою в історії природничо-географічного факультету є агробіостанція. Незабаром після відкриття інституту при агробіологічному відділенні було засновано навчально-дослідні ділянки, які офіційно називалися ботанічним садом. Він був однією з лабораторій факультету, де студенти вели практичні заняття з біології і сільського господарства.

1
Збір урожаю студентами на агробіостанції
(50-ті роки ХХ ст.)

У 1945 р. площу ботанічного саду розширили до 1,5 га, в ньому були фруктові дерева, парники, ягідники, овочеві ділянки. Керував роботою ботанічного саду науковий співробітник, в штаті був і садівник. Територія ботанічного саду знаходилася між вулицями Леніна та Піонтковського і далі до вулиці Горького, де розміщувалося зелене господарство міста.

2
3
Добір оптимальних умов прискореного приросту пагонів
та формування штамбу карликових яблунь

У складі педагогічного інституту ботанічний сад стали називати агробіостанцією. Рішенням міськради Умані територію агробіостанції в самому центрі міста було віддано під забудову, а інституту в 1956 р. виділили 6 га землі на правому схилі долини річки Уманки поблизу села Городецького. Того ж року розпочалася підготовка фруктових дерев для перенесення на нову площу й в 1957–1958 роках на новій агробіостанції закладали молодий плодовий сад, ягідники, виноградник, польову і овочеву сівозміни. Згодом її площі розширилися до 12 га за рахунок приєднання земель, раніше виділених для приватного господарювання вчителів шкіл м. Умані.

12
13
Сад академіків
10
Музей «Рослини-символи України»

Упродовж усіх років існування агробіостанція стала невід’ємною складовою природничо-географічного факультету й зараз залишається полігоном проведення навчально-методичної та науково-дослідної роботи викладачів і студентів вузу. На її базі виконувалися дослідження студентів, аспірантів і докторантів за керівництва провідних вчен України професорів Ф.Ф. Юхимчука, Г.О. Казидуба, доцентів О.І. Єріної, О.Г. Малишева та ін.

Зараз на території агробіостанції закладено колекційні та виробничі ділянки, типову пришкільну навчально-дослідну ділянку, дендрарій, музей «Рослини-символи України», плодовий сад імені В.О. Сухомлинського, алею академіків. Студенти мають можливість проводити метеорологічні спостереження на обладнаному метеорологічному майданчику.

Більшість польових наукових досліджень проводяться на ділянках відділів систематики рослин, фізіології рослин, методики навчання біології, рослинництва, землеробства, генетики. Агробіостанція є зручним полігоном для проведення апробації гіпотез і результатів лабораторних досліджень в умовах відкритого грунту, місцем опанування методиками польових досліджень студентів, магістрантів і аспірантів.

На базі лабораторії виконуються госпдоговірні теми: «Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур» між сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Колос» Тетіївського району Київської області і нашим університетом з 3 січня 2010 року та «Організаційно-економічні основи розробки технологій вирощування високоякісної продукції садівництва» між сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Дібрівка» Тетіївського району Київської області виконується з 3 січня 2011 року.

3a
3c
3d
3b
Навчально-наукові відділи практичної підготовки студентів

Більшість тематик таких досліджень, відповідно до угоди про співпрацю, виконуються спільно з відділами науково-дослідних інститутів, підпорядкованих НАН та НААН України. Така співпраця склалася з Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом агроекології НААН України, Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України, Київським Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка, Інститутом коренеплідний культур НААН України та ін. Серед таких тематик варто відзначити:

– вивчення активності симбіотичної взаємодії транспозантів бульбочкових бактерій з бобовими рослинами;
– фактори спонтанного та техногенного мутагенного забруднення довкілля;
– віддалені генетичні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
– ріст і розвиток декоративних плодових і овочевих культур за умов дії фізіологічно активних речовин;
– оцінка екологічного стану орних земель Черкаської області.

5
5a
Добір комплексів гербіцидів для сої
з мінімальними негативними токсичними й екологічними наслідками
Ручний посів озимої пшениці для вивчення успадкування змінених ознак,
викликаних радіаційним і хімічним забрудненням довкілля
Відділ створення посадкового матеріалу троянд
для подальшого озеленення території агробіостанції та університету

Славні традиції, що сформувалися за більш як 80-річну історію розвитку факультету, його досягнення, гідно примножуються успіхами та здобутками нових генерацій викладачів-науковців і студентів, створюючи йому славу одного з найкращих і перспективних серед факультетів педагогічних вузів України.