«3 роки 10 місяців»

Обов’язковий компонент

Анатомія людини
Анатомія та морфологія рослин
Біогеграфія (1)
Біологічна номенклатура
Генетика з основами селекції
Гістологія з основами ембріологія
Гістологія з основами цитології та ембріології
Грунтознавство
Загальна екологія (1)
Загальна екологія
Загальна та неорганічна хімія
Зоологія безхребетних
Зоологія хребетних (1)
Зоологія хребетних
ІК технології в галузі
Іноземна мова (1)
Іноземна мова
Історія та культура України
Мікробіологія з основами вірусології та імунології
Молекулярна біологія
Органічна хімія
Основи вищої математики
Основи наукових досліджень в біології (1)
Основи наукових досліджень в біології
Основи сільського господарства
Основи філогенії
Охорона праці і безпека життєждіяльності (1)
Охорона праці і безпека життєждіяльності
Розвязування задач з біології
Систематика рослин
Українська мова за професійним спрямуванням
Фізичне виховання
Фізіологія вищої нервової діяльності
Фізіологія людини і тварин
Фізіологія рослин

Вибірковий компонент

Аналітична хімія
Біобезпека та біозахист
Біотехнологія
Еволюційне вчення
Історія біології
Паразитологiя
Радіобіологія
Фітопатологія