«Результати за I семестр»

ОС «Молодший бакалавр»
ОС «Бакалавр»

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання на природничо-географічному факультеті в УДПУ

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо практичної підготовки

Анкета про ознайомлення з формами контрольних заходів та критерії оцінювання

Антикорупційний моніторинг здобувачів вищої освіти

Визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм

Визначення рівня навантаження студентів

Визначення рівня обєктивності оцінювання контрольних заходів

Визначення рівня обізнаності щодо процедури дотримання академічної доброчесності

Опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Визначення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності та заходів реагування на прояви академічної не доброчесності

Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи

Анкета для опитування випускників

ОС «Магістр»

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання на природничо-географічному факультеті в УДПУ

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо практичної підготовки

Анкета про ознайомлення з формами контрольних заходів та критерії оцінювання

Антикорупційний моніторинг здобувачів вищої освіти

Визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм

Визначення рівня навантаження студентів

Визначення рівня обєктивності оцінювання контрольних заходів

Визначення рівня обізнаності щодо процедури дотримання академічної доброчесності

Опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Визначення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності та заходів реагування на прояви академічної не доброчесності

Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи

Анкета для опитування випускників

Анкета для опитування роботодавців