«РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ»

Результатом академічної мобільності кафедри біології та методики її навчання було проведено лекцію доцентом Галиною Чорною  в Гербарії УДПУ для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» Уманського національного університета садівництва.

За проханням кафедри біології Уманського НУС було організовано зустріч з лектором Галиною Чорною – кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри біології та методики її навчання. Викладач підготувала цікаву лекцію з дисципліни Ботаніка, розділ Систематика рослин. У своїй доповіді підготовила гербарні зразки різних груп таксонів як представників відділу голонасінні (Gymnosperms), так і покритонасінних або квіткових (Angiosperms) рослин, ілюстрації світлини та природний матеріал насіння.

Відкрита лекція проведена на високому науково-методичному рівні, лектор продемонструвала глибокі знання та педагогічну майстерність, дотримувалася відповідного темпу подачі матеріалу, що сприяло створенню в аудиторії психологічно комфортної атмосфери. Зміст поданого матеріалу відповідав робочій програмі даної дисципліни.

Здобувачі вищої освіти ознайомилися з гербарними зразками Гербарію УДПУ (UPU) з вищими систематичними таксонами. Г.А. Чорна продемонструвала гербарні збори студентів природничого факультету та свої власні наукові колекції. Ознайомила із історичним надбанням Гербарію (UPU), створенням та формуванням сьогодення.

Здобувачі вищої освіти ознайомилися з флорою Уманщини та різних регіонів України, які формуються завдяки експедиційним виїздам навчальної практики здобувачами вищої освіти під час вивчення дисципліни «Ботаніка» та «Фіторізноманіття».

У ході лекції відбувався мовний контакт з аудиторією. Під час заняття було висвітлено основи методології наукових досліджень з дослідження фіторізноманіття та ведення гербарної справи. Лекція мала не лише теоретичний, а й практичний характер, що сприятиме становленню повноцінних висококваліфікованих фахівців у даній галузі.