«Презентація навчального посібника»

На кафедрі біології та методики її навчання відбулася презентація навчального посібника «Практикум з гербарної справи».  Автор – кандидат біологічних наук, доцент Чорна Галина. Навчальний посібник є результатом тривалої та фундаментальної роботи. У посібнику стисло викладено теоретичний  матеріал з основних розділів гербарної справи, описано методику виконання практичних завдань до лабораторних занять. У кожному розділі подано перелік джерел, які можна використати при підготовці до занять, перелік контрольних запитань для самоперевірки.