«ОГОЛОШЕННЯ!»

До уваги керівників кваліфікаційних робіт та здобувачів вищої освіти випускних курсів попередній захист кваліфікаційних робіт відбудеться на засіданні кафедри біології та методики її навчання відповідно до графіку.

Роботи мають бути виконані відповідно до «Вимог до написання та оформлення випускних кваліфікаційних робіт», що розмішені на сторінці https://pgf.udpu.edu.ua/ у розділі «Вимоги до написання та оформлення випускних кваліфікаційних робіт» та з дотриманням правил академічної доброчесності, що визначені у «Кодексі академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» (https://upro-dpu.edu.ua/universytet/dokumenty ).