«ЛАБОРАТОРНА РОБОТА НА БАЗІ НДП СОФІЇВКА»

Кафедра біології та методики її навчання підтримує багаторічну співпрацю із науковцями Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, зокрема проводять спільні наукові заходи, обмінюються досвідом, надають лабораторний фонд для проведення досліджень. Так, науково-дослідна лабораторія «Мікроклонального розмноження» НДП  «Софіївка» є базою для проведення лабораторних занять та екскурсій наукового спрямування для студентів.

18 жовтня 2022 року доцентом кафедри Тетяною ПОЛІЩУК на базі лабораторії проведено лабораторне заняття на тему «Клональне мікророзмноження рослин» для студентів 37 групи спеціальності 091 Біологія. Студенти мали змогу попрацювати з лабораторним обладнанням, дослідити живильні середовища для культивування рослин в умовах in vitro, ознайомитися із збереженим генофондом рідкісних та зникаючих видів рослин в умовах in vitro.

Колектив кафедри та студентів безмежно вдячний колективу лабораторії за плідну співпрацю!