«Відкрите заняття»

 

28.10.2021 проведене відкрите лекційне заняття з навчальної  дисципліни «Еволюційне вчення» доцентом кафедри біології та методики її навчання, к.б.н. Сорокіною С.І. для здобувачів вищої освіти IV курсу природничо-географічного факультету на тему: «Макроеволюція».  В межах тематики відкритої лекції лектором були розкриті наступні питання: сутність макроеволюції; форми філогенезу; правила макроеволюції; напрями макроеволюції.

На початку лекції викладач здійснила короткий екскурс до попередньо вивченого матеріалу, залучаючи до інтерактивної роботи здобувачів вищої освіти. Також було підкреслено актуальність теми лекції та мету, після чого лектор перейшла до викладання основного матеріалу. Світланою Іванівною було підібрано цікавий науковий матеріал, що дозволив застосовування прийомів розповіді, характеристики, пояснення, коментування та зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття. Окрім того, лектор постійно залучала здобувачів вищої освіти до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми та заохочувальні стимули. Суттєво допомагала в освоєнні матеріалу наявність презентації.

На лекції були присутні: завідувач кафедри біології, доцент, к.б.н. Красноштан І.В.; заступник декана з навчальної роботи, доцент, к.п.н. Рожі І.Г.; доценти:  к.б.н. Соболенко Л.Ю., к.б.н. Андрієнко О.Д., к.б.н. Мороз Л.М., к.б.н. Поліщук Т.В., к.б.н. Манзій О.П.; старший викладач Заболотна А.В.