«АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

На базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на засадах виконання договору про співпрацю щодо реалізації внутрішньої академічної мобільності учасників освітнього процесу між Хмельницьким національним університетом (гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра екології та біологічної освіти) та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (природничо-географічний факультет, кафедра біології та методики її навчання) було проведене практичне заняття на тему «Нестандартні підходи до навчання біології в школі на засадах технологій «Європейське кафе», «Case study», «Проєктне навчання» з актуалізацією на soft skills». Заняття стало спільною працею здобувачів вищої освіти, доцента Хмельницького національного університету, кандидата педагогічних наук Сергія Скрипника, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри біології та методики її навчання Ігора Красноштана, кандидата педагогічних наук, доцента Світлани Люленко та старшого викладача Тетяни Небикової.

Сергієм Скрипником було відзначено, що особливості організації освітнього процесу на сучасному етапі сприяють постійному пошуку ефективних форм, методів та моделей занять. Разом з тим, найважливішим фактором, на уроці, є взаємодія вчителя та учня. Тому основним завданням кожного вчителя є включення учня до активної та самостійної діяльності. Навчати біології лише словесними методами неможливо, тому при викладанні дисципліни «Методика навчання біології» майбутніх вчителів біології ми спрямовуємо на використання різноманітних нетрадиційних форм роботи, а також актуалізуємо запровадження інноваційних педагогічних технологій.